Contact

voor informatie en vragen algemeen:
info.okijmond@gmail.com
adres:
Oud-Katholieke Kerk IJmuiden
Kon. Wilhelminakade 119
1975 GJ IJmuiden 
Verenigingsgebouw De Bolder
okbolder@gmail.com
Pastorie
Kon. Wilhelminakade 117
1975 GJ IJmuiden
tel. 0255-515260
 Pastoor:
Harald Münch
tel. 06-15655684
pastoor.okijmond@gmail.com
 
 Kerkbestuur:
tel. secretaris: 06-18953253

emailadressen:

info.okijmond@gmail.com

secretaris.okijmond@gmail.com

penningmeester.okijmond@gmail.com

Bankrekeningnummers

verenigingen:

Mannenvereniging Velsen

Vrouwenvereniging Activa
 
Facebookpagina
(openbaar) 
www.facebook.com/okkijmuiden/
 Facebookgroep
Besloten Facebookgroep voor parochianen en vrienden van de parochie. 
(Inhoud is alleen zichtbaar voor leden van de Facebookgroep)
Aanmelden als lid doet u via Facebook:
Groep Oud-Katholieken in de IJmond
 Kruispunt 
kopij digitaal aanleveren via:
kruispunt.okijmond@gmail.com
of  kastje Kopij Kruispunt achter in de kerk 
(Als u de kerk binnenkomt, aan de rechter pilaar). 
 Oud-Katholieke Begrafenisvereniging         
uitvaartverzorger: M. Uitendaal,
tel. 023 – 5324486
website uitvaartverzorger 
 Kerkomroep  
O,K. Kerk IJmuiden op Kerkomroep
 Website algemeen:
mail aan
websitebeheerder